<%@ Language=VBScript %> Artflies. Classic Salmonflies tied without a vise
   

 
Artflies. Classic Salmonflies
tied without a vise
         
     

345 Laxflugmönster från John James Hardys bok Salmon Fishing 1907.

Artflies har fått tillåtelse från familjen Hardy, att publicera hela mönsterförtäckningen från boken Salmon Fishing 1907 av John James Hardy.
Medgivelse har givits av Jim Hardy.

Jag har valt att publicera den i sin helhet och exakt som den är skriven. Detta för att du ska kunna se hur man kunde skriva en mönsterförtäckningen förr.
I början kan det vara svårt att förstå de olika förkortningarna och vad de betyder, men när du har fått kläm på det, så är det faktiskt inte så svårt, och i mitt tycke är det ett bra sätt att skriva en mönsterförtäckningen på. Du kan antingen se hela listan eller så kan du välja de olika mönstren i alfabetsordning. Oavsett hur du väljer så kan du se en beskrivning för de olika förkortningarna i början av mönsterförtäckningen.
I boken finns även en förtäckning på verktyg och material som kan vara nödvändigt att ha för en nybörjare.
 
           
Mönsterförtäckningen i alfabetsordning.
 
Artflies. Classic Salmonflies tied without a vise • www.artflies.com • info@artflies.com