Substitut        

(Golden Phesant)
LösaToppings/ Små Toucan Gul Substitut Pris: 50,00

(Ibis) finns ej för tillfäller
Substitut Pris/st:

(Indian Crow) finns ej för tillfäller
Substitut Pris/st:


(Peacock) finns ej för tillfäller
Påfågel Vingpennor.
Ersätter Trapp i traditionella laxmönster. Fint tecknade fjädrar. Bristvara, Pris:

     
 
 
     
       
             
Artflies. Classic Salmonflies tied without a vise • www.artflies.com • info@artflies.com